Menu

Premenstrüel sendrom (PMS) ve Alkol Kullanımi?

Alkol alımı premenstrüel sendromla ilişkilendirilebilir, yeni bir araştırma sonucunda bulunmuştur. İspanyol araştırmacıların birleştirilmiş analizine göre, 10 PMS olgusunun yaklaşık bir tanesi alkol alımıyla ilişkilendirilebilir. Premenstrüel sendrom, ruh hali dalgalanmaları, yemek istekleri, yorgunluk, sinirlilik ve depresyon gibi tüm semptomları içerir.

Alkol alımı premenstrüel sendromla bağlantılı olabilir, yeni bir araştırma sonucunda bu fikir bulundu. Şiddeti kadından kadına değişiklik göstermektedir. Bazı çalışmalar, PMS’nin alkol kullanan kadınlarda daha şiddetli olduğunu göstermektedir, ancak bunun alkolün kendisinden mi kaynaklandığı veya kadınların psikolojik durumu ile ilgili semptomlarıyla baş edip etmeyeceği açık değildir.

Araştırmacılar bu nedenle daha fazla araştırmak için Mayıs 2017’ye kadar yayınlanmış ilgili araştırmalar için araştırma veri tabanlarını oluşturdu ve bu tabanları taradı bunun sonucunda, 47 farklı katılımcının yer aldığı sekiz farklı ülkeden 19’u buldu. Bu 19 çalışmadan elde edilen verilerin toplanmış analizi edilmiş, alkol tüketiminin, ılımlı bir “yüksek” PMS riski olan yüzde 45 ile ilişkili olduğunu ve ağır içenler için yüzde 79’a yükseldiğini gösteren tahminler üretmiştir. Dahil edilen çalışmaların tasarımında neden oluşturma yeteneği engellenmiş olsa da, göreceli olarak çok sayıda ve sonuçların tutarlılığı incelendiğinde, alkolün PMS riskinde bir artışla ilişkili olabileceğini öne sürdüler.

“Bu bulgular, kadınlar arasında dünya genelinde alkol içmenin yaygınlığının göz ardı edilmemesi nedeniyle önemlidir” diye yazdı.

Küresel olarak, alkol tüketen kadınların oranının yüzde 30 civarında olduğu düşünülürken, bu ağır içicilerin yaklaşık yüzde 20’si civarındadır. Fakat Avrupa ve Amerika’da, eşdeğer rakamlar sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 12.5’in üzerinde.

Araştırmacılar, “Yukarıdaki rakamlara ve sonuçlarımıza dayanarak, PMS vakalarının yüzde 11’inin dünya genelinde alkol alımı ve Avrupa’da yüzde 21’inin ilişkili olabileceğini tahmin ediyor. Yapılan bu araştırmalar sonucunda alkol tüketiminin pms yi tetiklediği ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkarttığını göstermiştir. Alkol tüketimi psikolojik olarak kişiyi etkileye bilmektedir, bu sebepten dolayı kontrollü alkol tüketmek, bize olan etkilerine dikkat etmek oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur.

alkol ve pms

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir